Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:

 1. Bij het verzorgen van een visdag of dagdeel zorgt Fishing Guide Marc Krull voor alle benodigde hengelsport materialen zoals hengels en het aas. Koffie en lunch zijn niet bij de afgesproken prijs inbegrepen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Deelname aan een vistrip of andere activiteit die wordt georganiseerd door Fishing Guide Marc Krull  gebeurt op eigen risico van de klant, behoudens het geval dat Fishing Guide Marc Krull een verwijt valt te maken en daarvoor wettelijk aansprakelijk is. Voor die situaties is Fishing Guide Marc Krull verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid.
 3. De klant staat er voor in dat hij kan zwemmen. Kayakfisher zorgt ervoor dat er voor elke klant een zwem- of reddingsvest is.
 4. Bij verwacht slecht weer beslist kayakfisher of een vistrip of activiteit door kan gaan. Bij slecht weer kan Fishing Guide Marc Krull vooraf besluiten de visdag of activiteit te annuleren. De klant heeft in dat geval de keuze om een andere dag af te spreken dan wel teruggave van de eventueel gedane aanbetaling. Bij plotseling opkomend slecht weer kan Fishing Guide Marc Krull  besluiten de visdag of activiteit voortijdig te beëindigen.
 5. De klant is zelf verplicht er voor te zorgen dat hij beschikt over een geldige toestemming (vergunning) om te mogen vissen.  Fishing Guide Marc Krull zal de klant informeren welke toestemming nodig is en waar en hoe deze is te verkrijgen en kan de toestemming ook voor de klant verzorgen als de klant dit wil.
 6. Bij het vissen is de klant verplicht zich te houden aan de voorwaarden van de toestemming (vergunning), de Visserijwet 1963 en de daarop gebaseerde besluiten en reglementen.  Fishing Guide Marc Krull is van de regelgeving op de hoogte en informeert de klant vooraf over de geldende regels en voorwaarden.
 7. Gevangen vis moet altijd worden teruggezet. Het is dus niet toegestaan om gevangen vissen mee te nemen.
 8. Voor aanvang van de vistrip of andere activiteit ontvangt de klant een vrijblijvende prijsopgave voor alle kosten.
 9. De klant is aansprakelijk als de klant schade toebrengt aan eigendommen van Fishing Guide Marc Krull bijvoorbeeld doordat de klant een hengel breekt of in het water laat vallen, kunstaas verliest of ander materiaal in het water laat vallen. Bij normaal verlies van kunstaas wordt dit niet bij de klant in rekening gebracht. Schades hoger dan 10 euro is de klant verplicht te vergoeden. De klant ontvangt hiervoor desgewenst een factuur om de schade te kunnen verhalen op zijn WA-verzekering. B.de klant zal voor toegebrachte schade in het algemeen verzekerd zijn op grond van zijn WA-verzekering.
 10. Fishing Guide Marc Krull maakt tijdens de vistrip of activiteit foto’s. De klant stemt er door het deelnemen aan de activiteit mee in dat deze foto’s mogen worden gebruikt voor promotie op bijvoorbeeld Instagram, Facebook en op de website van Fishing Guide Marc Krull, tenzij de klant aangeeft  dat hij dit niet wil. De klant heeft altijd het recht om verwijdering van bepaalde foto’s te eisen aan welk verzoek Fishing Guide Marc Krull op eerste verzoek zal voldoen.
 1. Tijdens een visdag wordt er circa 7 uren gevist en bij een halve visdag wordt er circa 4 uren gevist tenzij de klant aangeeft eerder te willen stoppen of het weer het niet toelaat dat er nog langer wordt gevist.
 2. Als de klant zelf aangeeft eerder te willen stoppen geeft dit geen recht op restitutie van het betaalde of afgesproken bedrag.

Met vriendelijk groet,
Marc Krull.