Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:

  • U dient in het bezit te zijn van de vereiste – en geldige vergunningen. (Hier kan de gids bij helpen.)
  • U dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde wetten en regels van de Nederlandse wet en visserijwet.
  • Om met een boot het water op te kunnen, dient u te kunnen zwemmen.
  • Uw deelname geschiedt geheel voor eigen risico.
  • U dient vooraf te betalen. Dit kan middels een overschrijving,of Ideal
  • U wordt aansprakelijk gesteld voor schade die door uw toedoen aan de boot of materiaal wordt toegebracht.

De visgids kan eenzijdig beslissen dat de gemaakte afspraak wordt geannuleerd.
Wanneer de weersomstandigheden het doorgaan van de visdag onmogelijk maken, wordt in overleg met u een andere datum gekozen.

Met vriendelijk groet,
Marc Krull.